Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Drukarz
Nazwa oddziału

 Drukarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Drukarz to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania.

Do obowiązków tego pracownika należą, m.in.:

czynności przygotowawcze do druku (w zależności od techniki druku), nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługa maszyn związana z procesem produkcji (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych).