Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Profil wojskowy
Nazwa oddziału

 Profil wojskowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 Profil WOJSKOWY

W trakcie 3 lat nauki będą realizowane następujące zagadnienia:

- szkolenie strzeleckie

- szkolenie chemiczne

- szkolenie taktyczne

- terenoznawstwo

- podstawy ratownictwa medycznego

- musztra

- specyfika służby mundurowej

- regulaminy

Ponadto: 

- obozy szkoleniowo– kondycyjne

- samoobrona

- survival

Podczas zajęć fakultatywnych uczniowie zapoznają się ze specyfiką służby mundurowej - wojska, straży i policji.

Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatów np. patentu strzeleckiego, karty pływackiej, czy możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy