Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Profil ogólny
Nazwa oddziału

 Profil ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

Opis


Jako uczeń liceum o profilu ogólnym będziesz realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Uczniowie takiego liceum mogą swobodnie wybierać przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, pracownie informatyczna oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe. Możesz brać udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych lub rozwijających Twoje zainteresowania. Proponujemy dodatkowe atrakcyjne zajęcia sportowe na siłowni oraz Otwartej Strefie Aktywności (na świeżym powietrzu). Zachęcamy uczniów do brania udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.