Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK OGRODNIK
Nazwa oddziału

 TECHNIK OGRODNIK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do:

1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych
2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
3. planowania i zakładania terenów zieleni
4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych

Kwalifikacje:

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 
1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

1. Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
2. Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
3. Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)