Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nazwa oddziału

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do:

1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacje:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)