Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK REKLAMY
Nazwa oddziału

 TECHNIK REKLAMY

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy jest przygotowany do:

1. organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
2. organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
3. projektowania oraz wykonywania środków reklamowych

Kwalifikacje:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1. Tworzenie przekazu reklamowego
2. Projektowanie środków reklamowych
3. Tworzenie planu medialnego
4. Przygotowywanie środków reklamowych
5. Badanie skuteczności reklamy