Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Fizyka

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do:

1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
3. oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
4. wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi
5. obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach

Kwalifikacje:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
2. Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
4. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych
2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)
Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)