Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do:
 
1. organizowania działalności turystycznej
2. organizowania imprez i usług turystycznych
3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
4. rozliczania imprez i usług turystycznych

Kwalifikacje:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
3. Realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej
2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych