Żyrardów
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Mszczonowie

Adres
ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Telefon
46 857 10 22
Fax
46 857 12 55
E-mail
sekretariat@zs-mszczonow.edu.pl
Strona www
http://www.zsmszczonow.szkolnastrona.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Technikum jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów szkół podstawowych.Okres nauczania wynosi 5 lat. Ukończenie technikum umożliwia: zdobycie świadectwa ukończenia szkoły średniej,zdobycie egzaminu maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie( zgodnie z kierunkiem kształcenia ).

Technikum kształci w zawodach:

 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik ogrodnik
 • Technik spedytor

Trzyletnia Szkoła Branżowa I Stopnia - jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów szkół podstawowych, której ukończenie umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, umożliwia również dalsze kształcenie. Okres nauczania wynosi trzy lata. Ukończenie tej szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta wykształcenia zasadniczego zawodowego. Absolwenci szkoły otrzymują: •świa­de­ctwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia •dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie •lub świadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą.

Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodach:

 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Stolarz
 • Ogrodnik
 • Fryzjer
 • Sprzedawca
 • Mechanik Pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Magazynier – logistyk
 • Kelner
 • Pracownik obsługi hotelowej