Żyrardów
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Adres
ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Telefon
46 855-36-76
Fax
46 855-36-76
E-mail
sekretariatzs2@vp.pl
Strona www
http://www.zs2zyrardow.szkolnastrona.pl/
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie to szkoła z ponad 60 – letnią historią. Tradycje szkoły związane są ściśle z historią miasta, ponieważ szkoła powstała w celu kształcenia kadry pracowniczej dla Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego. Od 2002 roku „Włókiennik” funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, a od 2012 roku patronem szkół wchodzących w skład zespołu, tj. Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (od 1.09.2017 r. Branżowa Szkoła I Stopnia) jest Karol Dittrich. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, a także poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, kole literacko - muzycznym, kole fotograficznym, historycznym, kole sportowym, kole prawniczym. W szkole pracuje doradca zawodowy, który pomaga w wyborze kierunków dalszej edukacji i rozwoju zawodowego, organizuje spotkania z pracownikami Urzędu Pracy, a także Dzień Przedsiębiorczości, w czasie którego uczniowie mają możliwość od strony praktycznej poznać specyfikę wybranych przedsiębiorstw i urzędów. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi, z inicjatywy nauczycieli i uczniów klas gastronomicznych organizowane są warsztaty kulinarne w przedszkolach i szkołach. Uczniowie włączają się w akcje charytatywne: ogólnopolskie i lokalne: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Paczka dla Kombatanta, pomoc dla schroniska dla zwierząt, udział w akcji krwiodawstwa i szpiku kostnego, pomoc dla chorych dzieci z terenu Żyrardowa. Szkoła ma opinię przyjaznej i bezpiecznej, uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki. Od 2011 roku szkoła realizuje projekty współfinansowane ze środków UE oraz praktyki zagraniczne uczniów.