Żyrardów
Żyrardów
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty Od 31 lipca do 4 sierpnia (do 15:00)
Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego on-line
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty