Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - Klasa biznesowa - 1b
Nazwa oddziału

 Klasa biznesowa - 1b

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa stworzona dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne ze studiami na kierunkach społeczno- ekonomicznych. Klasa biznesowa jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą.

  • Zajęcia menadżersko – biznesowe na podstawie autorskiego programu
  • Rozwój kompetencji menadżerskich i budowanie pozycji lidera
  • Zapoznanie z kierunkami na uczelniach społeczno-ekonomicznych

przedmioty rozszerzone:

  • j. angielski
  • geografia
  • WOS