Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - Klasa akademicka - 1a
Nazwa oddziału

 Klasa akademicka - 1a

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  biologia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski lub język angielski

biologia lub geografia

wiedza o społeczeństwie lub matematyka

Opis

Klasa akademicka rozwinie Twoje zainteresowania, poszerzy horyzonty wiedzy i umożliwi w przyszłości wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów.

Przedmioty rozszerzone do wyboru: 

  • język angielski/ j. polski (1 do wyboru)
  • biologia/ geografia (1 do wyboru)
  • wiedza o społeczeństwie/ matematyka (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji - przy składaniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)