Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - Klasa mundurowa (wojskowa, policyjna, stewardess i stewardów) - 1m
Nazwa oddziału

 Klasa mundurowa (wojskowa, policyjna, stewardess i stewardów) - 1m

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub język angielski

biologia lub geografia

wiedza o społeczeństwie lub matematyka

Opis

Wybór grupy na etapie składania wniosku w szkole.

  • grupa wojskowa
  • grupa policyjna
  • grupa stewardess i stewardów

przedmioty rozszerzone:

  • język angielski/ j. polski (1 do wyboru)
  • biologia/ geografia (1 do wyboru)
  • wiedza o społeczeństwie/ matematyka (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji - przy składaniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)