Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS1 w Żyrardowie - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

TECHNIK MECHATRONIK 311410

 

Technik mechatronik - Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika i informatyka. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Znajduje ona zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej oraz aparatura medyczna. Technik mechatronik to w szczególności specjalista w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą automatyzacją procesów produkcyjnych jak i w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Kierunek mechatronika został uznany przez MEN za strategiczny dla gospodarki, na poziomie uczelni wyższej stypendia naukowe dla tego kierunku wynoszą 1000 PLN.

 

Praca: Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w: nowoczesnych zakładach przemysłowych, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach energetycznych, przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne urządzenia techniczne, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym.

 

Kwalifikacje:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Działalność gospodarcza
 • Język obcy zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
 • Pracownia pneumatyki i hydrauliki
 • Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych