Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS1 w Żyrardowie - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk - sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem użytkowym. Posiada umiejętności konfiguracji sprzętu i doboru oprogramowania. Zawodowo zajmuje się m.in. programowaniem, projektowaniem baz danych i ich oprogramowaniem, administrowaniem sieci komputerowych, projektowaniem stron WWW. Badania przeprowadzone przez firmę CISCO pokazują, że mimo dużej liczby informatyków, rynek pracy wciąż potrzebuje techników-informatyków. W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę informatyczną.

 

Praca:  Typowe miejsce pracy dla technika informatyka to ośrodki obliczeniowe, firmy tworzące oprogramowanie komputerowe, firmy administrujące sieci komputerowe, sklepy komputerowe, punkty serwisowe, działy informatyczne firm, przedsiębiorstw, banki, urzędy.

 

Kwalifikacje:

INF.02 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

INF.03 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

·         Systemy operacyjne

·         Urządzenia techniki komputerowej

·         Sieci komputerowe

·         Witryny i aplikacje internetowe

·         Systemy baz danych

·         Działalność gospodarcza w branży informatycznej

·         Język angielski zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

·         Pracownia urządzeń techniki komputerowej

·         Pracownia sieciowych systemów operacyjnych

·         Pracownia lokalnych sieci komputerowych

·         Pracownia baz danych

·         Pracownia aplikacji internetowych