Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS1 w Żyrardowie - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Technik elektryk  zajmuje się wykonywaniem badań
 i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji, dobieraniem, użytkowaniem, instalowaniem i obsługiwaniem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej instalowaniem, użytkowaniem i obsługiwaniem układów energoelektronicznych  stosowaniem skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.

 

          Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

 

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny i urządzenia elektryczne
 • Instalacje elektryczne
 • Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

·         Język obcy w branży elektrycznej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż instalacji elektrycznych

·         Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych