Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • historia ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne

Zawody

 Cukiernik

 Elektromechanik

 Elektryk

 Fryzjer

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

Opis

Szkoła Branżowa I Stopnia

·         Cukiernik

·         Elektromechanik pojazdów samochodowych

·         Elektryk

·         Fryzjer

·         Kucharz

·         Mechanik pojazdów samochodowych

·         Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         Monter-elektronik

·         Murarz-tynkarz

·         Ogrodnik

·         Sprzedawca

·         Stolarz

·         Ślusarz
inne.