Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie - Branżowa Szkoła I Stopnia
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I Stopnia

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Zawody:

Cukiernik 751201

Kucharz  512001

Piekarz  751204

Stolarz 752205

Ogrodnik 611303

Fryzjer 514101

Sprzedawca 522301

Mechanik Pojazdów samochodowych 723103

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

Magazynier – logistyk 432106

Kelner 513101

Pracownik obsługi hotelowej 962907

Elektryk 741103

Nauka zawodu składa się z trzech integralnych,

 równolegle realizowanych części:

• kształcenie ogólne ( przedmioty ogólnokształcące) odbywa się  w szkole,
• kształcenie zawodowe
teoretyczne odbywa się w Centrach Kształcenia Zawodowego na które kieruje szkoła ( jeden kurs  każdego roku szkolnego ),
• kształcenie zawodowe praktyczne czyli tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, który powinien posiadać do
tego odpowiednie kwalifikacje.

Nauczany język w szkole Branżowej: język angielski

Czas nauki zawodu określony w umowie trwa 36 miesięcy od dnia 01.09.2022r. do 31.08.2025

  1. Brak umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  uniemożliwia kształcenie w danym zawodzie.