Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa pedagogika z psychologią
Nazwa oddziału

 klasa pedagogika z psychologią

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Opis

  • Głównym celem realizowanych zajęć jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki ogólnej, komunikacji interpersonalnej, mediacji i negocjacji oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej.  
  • Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnych studiach wyższych, jak każdy absolwent LO, szczególnie wskazane dziedziny to: psychologia, pedagogika, socjologia, politologia, pomoc socjalna, dziennikarstwo i komunikacja, bezpieczeństwo narodowe i inne.
  • Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w placówkach oświatowo- wychowawczych, w tym szkołach, przedszkolach, poradni pedagogiczno – psychologicznej; domach dziecka, policyjnych izbach dziecka; sądach;  ośrodkach pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innych instytucjach oferujących pomoc socjalną i społeczną; mediach