Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa sportowa o profilu piłki nożnej
Nazwa oddziału

 klasa sportowa o profilu piłki nożnej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

Opis

  • W klasie sportowej prowadzone będą rozszerzone zajęcia sportowe, ukierunkowane na piłkę nożną. Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów. Uczniowie objęci zostaną przygotowaniem sprawnościowym, technicznym, taktycznym i teoretycznym. Dodatkowo przewiduje się uprawianie innych dyscyplin i gier sportowo – rekreacyjnych.  
  • klasa sportowa przygotowuje do egzaminu  maturalnego i umożliwia podjęcie studiów wyższych na wybranych kierunkach. Ponadto jej celem jest wszechstronny rozwój ucznia ukierunkowany na wyszkolenie i wypromowanie młodego piłkarza.
  • uczniowie klasy sportowej będą mieli możliwość rozwijania talentu piłkarskiego, reprezentowania szkoły, miasta i powiatu w zawodach na wszystkich szczeblach oraz wyjeżdżania na sparingi, obozy, turnieje.
  • w czasie zajęć  uczniowie będą korzystali z obiektów AP Żyrardowianka i AQUA
    w Żyrardowie