Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa e- commerce
Nazwa oddziału

 klasa e- commerce

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

informatyka

Opis

  • E-commerce - czyli sprzedaż elektroniczna zdobywa coraz obszerniejszy sektor rynku. Statystycznie rośnie liczba przeprowadzanych transakcji. Zakupy przez Internet stały się praktycznie tak samo zwykłą czynnością jak wyjście do tradycyjnego marketu. E-commerce polega m.in. na udostępnieniu potencjalnemu klientowi atrakcyjnej oferty poprzez takie narzędzia jak strona internetowa, sklep internetowy, aukcje, social media itd. Sukces w handlu elektronicznym, to także sztuka reklamy i atrakcyjnej fotografii produktowej. 
  • zapewnia przygotowanie do studiów wyższych
  • przygotowuje do pracy w firmach prowadzących sprzedaż internetową np. jako pracownik e – commerce, pracownik infolinii.
  • absolwent może prowadzić z własny e – biznes,  czyli bezpieczną i profesjonalną  sprzedaż internetową z wykorzystaniem m.in.  nowoczesnej technologii i e -marketingu