Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu 314202

·          - Planuje i projektuje tereny zieleni,

·          - nadzoruje pielęgnacje parków,

·          - planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni,

·          - dobiera gatunki roślin ozdobnych do urządzania roślinnych obiektów architektury krajobrazu i dekoracji wnętrz,

·          - wykorzystuje graficzne programy komputerowe wspomagające projektowanie,

·          - dobiera rośliny do dekoracji wnętrz i układów kompozycyjnych w zewnętrznych elementach architektonicznych.

        Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu:

OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu