Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik ogrodnik
Nazwa oddziału

 Technik ogrodnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik ogrodnik

Opis

Technik ogrodnik 314205

·          - Zarządza, organizuje i nadzoruje prace ogrodnicze indywidualnie i w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,

·          - zajmuje się sadownictwem, produkcją warzyw, grzybów jadalnych, roślin ozdobnych, marketingiem produktów ogrodniczych,

·          - kształtuje tereny zieleni,

·          - prowadzi uprawy ogrodnicze w gruncie i pod osłonami,

·          - prowadzi i obsługuje mikrociągnik wraz z osprzętem oraz maszyny i urządzenia ogrodnicze,

·          - wykonuje obliczenia związane z zadaniami zawodowymi.


Kwalifikacje w zawodzie technik ogrodnik:

OGR.02 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych