Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia ,  geografia

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Nauka w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, m. in. fryzjer, sprzedawca, fotograf, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik , ślusarz, elektryk, piekarz, cukiernik, stolarz, wędliniarz, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz - zbrojarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, magazynier – logistyk, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, innych ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywają się u lokalnych przedsiębiorców.