Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Technik hotelarstwa 422402

·         -  Przygotowany jest do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego,

·          - zajmuje się wyposażeniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych

·          - może prowadzić biuro obsługi klientów, podróży, imprez i informacji turystycznej,

·          - nauka daje przygotowanie do wykonywania czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego:

- obsługuje gości w recepcji,

- przygotowuje śniadania hotelowe i świadczy room service na zamówienie gościa,

- użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych,

- wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych.

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa:

HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji