Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Technik spedytor  333108

·          - Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów,

·          - opracowuje rozkład, instrukcje wysyłkowe materiały informacyjne dla odbiorców przesyłek,

·          - organizuje wyładunek i załadunek towarów,

·          - sporządza dokumentacje spedycyjną,

·          - poszukuje klientów i negocjuje z nimi warunków obsługi i przewozu ładunków w celu podpisania umów związanych z organizacją czynności przewozowych wszystkimi gałęziami transportu,

·          - doradza w zakresie np. wyboru gałęzi i środków transportu, ubezpieczenia towaru, wyboru i zaplanowania drogi przewozu, rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku w środku transportu,

·          - organizuje i sporządza odprawy celne ładunków.

 kwalifikacje w zawodzie spedytor:

SPL.05 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów