Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie - Profil przyrodniczy
Nazwa oddziału

 Profil przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

chemia

biologia lub geografia

Opis

Profil przyrodniczy

Jeśli interesuje Cię chemia, biologia lub geografia i język angielski to klasa o profilu przyrodniczym będzie bardzo dobrym wyborem. Lekcje na poziomie rozszerzonym z wyżej wymienionych przedmiotów pozwolą zgłębić Ci wiedzę o człowieku, jego środowisku naturalnym, zagrożeniach ekologicznych współczesnego świata. Zajęcia z chemii na poziomie rozszerzonym, gdzie wykonujemy dużo doświadczeń, pozwolą na lepsze zrozumienie tej nauki. Natomiast język angielski pomoże Ci w rozwijaniu swoich umiejętności w Europie i świecie.

Przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne

Zajęcia z ratownictwa medycznego są dobrym wyborem dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z branżą medyczną. Lekcje przeznaczone są między innymi na praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Dowiadujemy się jak wygląda praca ratownika medycznego w różnych służbach.