Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie - Profil humanistyczny
Nazwa oddziału

 Profil humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia lub wiedza o społeczeństwie

Opis

Profil humanistyczny

Wybór klasy o takim profilu to głębsze zainteresowanie i poznawanie literatury, poezji, sztuki i tradycji kultury polskiej. Rozszerzone lekcje z historii lub wiedzy o społeczeństwie pomogą zgłębić historię Polski oraz historię współczesnego świata. Więcej godziny z języka angielskiego to umiejętność posługiwania się nim, która pomoże w poznawaniu świata, podróżach, nawiązywania kontaktów zawodowych oraz prywatnych.

Przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo

Przedmiot uzupełniający jakim jest dziennikarstwo to dobry wybór dla tych uczniów, którzy chcieliby pracować w tym zawodzie. Uczniowie poznają, jak wygląda praca dziennikarza, piszą artykuły, nagrywają podcasty, fotoreportaże i relacje z wydarzeń szkolnych.