Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie - Profil ogólny
Nazwa oddziału

 Profil ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

język angielski

biologia lub geografia

Opis

Profil ogólny

Rozszerzona nauka języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii lub biologii pozwoli w przyszłości na wybór dalszej edukacji na kierunkach humanistyczno-społecznych lub lingwistycznych.

Przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo wewnętrzne

Zajęcia z przedmiotu uzupełniającego jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne pozwolą na poszerzenie wiedzy i przybliżą pracę służb mundurowych. Uczniowie uczą się samoobrony oraz doskonalą swoje umiejętności strzeleckie.