Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

  • Technik rachunkowości posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: ewidencjonowania operacji, rekrutacji pracowników, sporządzania dokumentacji kadrowej, rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS, analizy: zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami, analizy finansowej, wyceniania aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i pisania sprawozdań finansowych, obsługi programów komputerowych finansowo–księgowych, kadrowo - płacowych  
  • Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych, w biurach rachunkowych, może także  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych.  
  • Technik rachunkowości może podjąć studia na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja, bankowość i ubezpieczenia, e-commerce