Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 Technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

chemia

Zawody

 Technik technologii żywności

Opis

  • Kierunek Technologia Żywności jest związany z żywieniem człowieka. Technik technologii żywności zna tajniki produkcji artykułów spożywczych i cukierniczych oraz wie jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. 
  • Do najważniejszych zadań i obowiązków wykonywanych w zawodzie należą: wytwarzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych, wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych, stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych, planowanie i nadzorowanie procesów produkcji żywności, w tym produktów spożywczych, organizowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, kontrolowanie jakości żywności na każdym etapie jej produkcji  
  • Technik technologii żywności może pracować jako technolog żywności w zakładach cukierniczych i zakładach przetwórstwa spożywczego; w renomowanych piekarniach, restauracjach i kawiarniach oraz instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, laboratoriach analizy żywności oraz Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą  np. własną cukiernię, firmę przetwórstwa spożywczego lub zajmować się wytwarzaniem dekoracji cukierniczych.  
  • Absolwent może podjąć studia na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności, biotechnologia żywności, zarządzanie jakością żywności, inżynieria żywności, żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności