Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 Technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik eksploatacji portów i terminali

Opis

  • Technik eksploatacji portów i terminali jest zawodem z branży transportowo – logistycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej i reagowania na zmieniające się realia rynku pracy. Absolwent tego kierunku posiada szerokie perspektywy zatrudnienia nie tylko we wszystkich rodzajach portów i terminali, ale wszędzie tam, gdzie jest wymagana wiedza logistyczna.
  • Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania zadań m.in. z zakresu: logistyki magazynowej, logistyki portowej (w portach morskich, wodnych – śródlądowych, lotniczych, drogowych, kolejowych), transportu i spedycji,  eksploatacji centrów logistycznych i magazynowych, obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach,
  • Technik eksploatacji portów i terminali  może podjąć studia w takich kierunkach jak: logistyka, spedycja, ekonomia, handel, marketing, zarządzanie w transporcie, teleinformatyka w transporcie, budowa i eksploatacja lotnisk.
  • Technik eksploatacji portów i terminali może pracować: w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pasażerów w terminalach lotniczych m.in. w porcie lotniczym na Lotnisku Chopina w Warszawie, kolejowych i samochodowych, agencjach obsługi portów morskich, rzecznych i lotniczych, przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych, centrach logistycznych, magazynach, biurach podróży. Mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania
    i zwiedzania całego świata lub prowadzić własną działalność gospodarczą.