Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik spedytor

Opis

  • Spedycja w najprostszym ujęciu jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towaru. Spedycja obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Kształcąc się w zawodzie technik spedytor, masz szansę uzyskać kwalifikacje w zawodzie przyszłości: każda firma posiadająca środki transportu, czy zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów. Zapotrzebowanie na usługi spedytora systematycznie rośnie. 
  • Absolwent tego kierunku jest przygotowany do: planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją działań spedycyjnych oraz rozliczeń z klientami, prowadzenia negocjacji z klientami w zakresie zadań spedycyjnych, wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
  • Technik spedytor może podjąć studia w kierunku transport, logistyka lub zarządzanie.
  • Technik spedytor  może pracować jako: specjalista ds. transportu, specjalista ds. spedycji krajowej, specjalista ds. spedycji międzynarodowej, specjalista ds. importu i eksportu, agent celny, dyspozytor ładunkowy, organizator przewozów oraz we własnej firmie spedycyjnej