Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

chemia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis