Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS3 w Wiskitkach - Klasa 1TH
Nazwa oddziału

 Klasa 1TH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Jeżeli pasjonuje Cię turystyka, marzy Ci się praca ciekawa i związana z poznawaniem ciągle nowych ludzi, wybierz technikum hotelarskie.

Nauczysz się,  jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta. Dowiesz się jak przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność. Będziesz przygotowany  do obsługi gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych.

Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie oraz prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy i turystyczny problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

Tytuł technika hotelarza potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

Kwalifikacja HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Kwalifikacja HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa może być zatrudniony w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, kwaterach prywatnych oraz w bazach ruchomych, np. promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej. Może być zatrudniony również w organach administracji samorządowej, zajmującej się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.