Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS3 w Wiskitkach - Klasa 1TG
Nazwa oddziału

 Klasa 1TG

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

Wychodząc naprzeciw obserwowanym trendom otworzyliśmy w ubiegłym roku szkolnym nowy kierunek kształcenia: technik  grafiki i poligrafii cyfrowej.

Wybierając zawód technika grafiki i poligrafii cyfrowej nauczysz się od specjalistów podstaw obsługi programów do obróbki fotografii i tekstu, zaznajomisz się z grafiką wektorową i rastrową, nauczysz się tworzenia animacji komputerowych i filmów reklamowych, będziesz pracować w technologii 2D oraz3D. Zdobędziesz kompetencje w zakresie kreowania projektów, w tym między innymi materiałów reklamowych, brandingu, okładek, stron internetowych i pozostałych publikacji

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

Kwalifikacja PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
Kwalifikacja PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Absolwent tego kierunku ma duże możliwości podjęcia pracy, m.in. wagencji reklamowej, pracowniach DTP,  drukarniach cyfrowych (ale i klasycznych), drukarniach wielkoformatowych, firmach wydawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,  instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.