Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS3 w Wiskitkach - Klasa 1TI
Nazwa oddziału

 Klasa 1TI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Jeżeli pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód, a w przyszłości podjąć studia na uczelniach technicznych (informatyka, programisty, cybernetyka itp.) lub kierunkach zbliżonych, podejmij naukę w zawodzie technik informatyk.

Zawód informatyka daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności przekazaną przez doświadczonych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Nauczysz się programować, korzystając z zaawansowanych środowisk programistycznych, administrować  sieciami i serwerami, pracować w różnych systemach operacyjnych, tworzyć i administrować bazami danych oraz tworzyć i projektować aplikacje internetowe i urządzenia mobilne z wykorzystaniem różnych języków programowania, obróbki grafiki, muzyki i filmu.

Będziesz  również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (firmy serwisowe, programistyczne i outsourcingowe )

Tytuł technika informatyka potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

Kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Kwalifikacja INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technicy informatycy mogą podejmować pracę jako: instalator i administrator systemów operacyjnych, administrator sieci komputerowych, administrator baz danych, projektant i programista baz danych, projektant stron internetowych, programista aplikacji internetowych i do urządzeń mobilnych, instalator sprzętu komputerowego