Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Opis

Szkoła Branżowa I Stopnia

·         Cukiernik

·         Elektromechanik pojazdów samochodowych

·         Elektryk

·         Fryzjer

·         Kucharz

·         Mechanik pojazdów samochodowych

·         Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         Monter-elektronik

·         Murarz-tynkarz

·         Ogrodnik

·         Sprzedawca

·         Stolarz

·         Ślusarz
inne.