Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - Grupa mundurowa (wojskowa/policyjna)
Nazwa oddziału

 Grupa mundurowa (wojskowa/policyjna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

Opis

Wybór grupy na etapie składania wniosku w szkole.

  • grupa wojskowa
  • grupa policyjna

przedmioty rozszerzone:

  • język angielski
  • geografia/ matematyka (1 do wyboru)
  • wiedza o społeczeństwie/ język polski (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

– interesujesz się zawodami mundurowymi, pracą wojska lub policji ?

– pasjonuje Cię zdyscyplinowanie i praca służb bezpieczeństwa narodowego ?

– preferujesz zamiłowania militarne ?

W tej klasie uzyskasz właściwe ukierunkowanie i zrealizujesz swoje oczekiwania !

Zajęcia edukacji obronnej w klasie wojskowej przybliżą specyfikę pracy służb wojskowych. W klasie policyjnej poznasz podstawy wiedzy o pracy policji. Dostępne rozszerzenia przedmiotowe w klasie mundurowej pozwolą na wybór właściwego kierunku studiów w profilach służb cywilnych lub mundurowych. Poszerzanie umiejętności językowych przy równoległej realizacji własnych celów edukacyjnych pozwoli na lepszy start w kształceniu wyższym i podniesie wartość zawodową przyszłych adeptów służb mundurowych opartych na współpracy międzynarodowej.

Pamiętaj, że dzięki innowacyjnym programom szkolnym, współpracy z komendami policji, jednostkami służb więziennych oraz jednostkami wojskowymi możesz zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w dalszym kształceniu i pracy.

Położenie naszej szkoły wśród zieleni i rozbudowana oferta bloku sportowego pozwalają na polepszenia sprawności i tężyzny fizycznej uczniów. Pomagają również przygotować się do wymagań sprawnościowych uczelni wojskowych i policyjnych oraz pracy w strukturach służb mundurowych.