Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZS3 w Wiskitkach - klasa Ib sportowa
Nazwa oddziału

 klasa Ib sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis