Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZS3 w Wiskitkach - klasa Ia humanistyczno-językowa
Nazwa oddziału

 klasa Ia humanistyczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

Opis