Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Nazwa oddziału

 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Chemia

Opis

  • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych może  podjąć  studia w kierunku włókiennictwa, projektowania  odzieży,  konserwacji dzieł sztuki.
  • Technik  włókienniczych wyrobów dekoracyjnych  może pracować:
    w przedsiębiorstwach produkcyjnych,   zakładach tekstylnych, konserwatorskich pracowniach tkanin, pracowniach artystycznych i rękodzieła, teatrach, muzeach oraz pracowniach zajmujących się projektowaniem. Jego stanowisko pracy może być usytuowane w hali produkcyjnej, wzorcowni albo biurze. Zarządza pracą podległych mu pracowników lub prowadzi własną działalność gospodarczą