Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik usług kelnerskich
Nazwa oddziału

 Technik usług kelnerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

  • technik usług kelnerskich może podjąć studia
    w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, zarządzanie lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na  kursach zawodowych
  • Technik usług kelnerskich  może pracować jako: kelner, szef obsługi kelnerskiej, barman, organizator usług cateringowych, koordynator ślubny, manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych