Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 Technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

 • Technik eksploatacji portów i terminali  może podjąć studia w takich kierunkach jak: logistyka, spedycja, ekonomia, handel, marketing, zarządzanie w transporcie, teleinformatyka
  w transporcie, budowa i eksploatacja lotnisk.
 • Technik eksploatacji portów i terminali może pracować: w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pasażerów w terminalach lotniczych m.in. w porcie lotniczym na Lotnisku Chopina
  w Warszawie, kolejowych i samochodowych, agencjach obsługi portów morskich, rzecznych
  i lotniczych, przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych, centrach logistycznych, magazynach, biurach podróży. Mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania
  i zwiedzania całego świata lub prowadzić własną działalność gospodarczą.