Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

  • Technik ekonomista może doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich
    i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce na kierunkach takich jak : bankowość, finanse i rachunkowość, statystyka i ekonometria
  • Technik ekonomista  może pracować w: firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz we własnej firmie