Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

  • Technik spedytor może podjąć studia w kierunku transport, logistyka lub zarządzanie.
  • Technik spedytor  może pracować jako: specjalista ds. transportu, specjalista ds. spedycji krajowej, specjalista ds. spedycji międzynarodowej, specjalista ds. importu
    i eksportu, agent celny, dyspozytor ładunkowy, organizator przewozów oraz we własnej firmie spedycyjnej