Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Chemia

Opis

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: kelnerskim, baristycznym, carvingowym, barmańskim  oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie
    w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii
    na różnych uczelniach.
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych  może pracować jako: koordynator (manager) ślubny, szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, pracownik firmy cateringowej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej