Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Geografia

Opis

Szkoła kształci w zawodach : kucharz, sprzedawca, lakiernik, fotograf, fryzjer, murarz-tynkarz, elektryk, elektromonter, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kierowca mechanik, stolarz, rolnik, cukiernik, piekarz, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, dekarz, i inne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe : kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w   Ośrodkach   Kształcenia Zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu u wybranych pracodawców. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca praktyki zawodowej   u lokalnych przedsiębiorców