Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi
Nazwa oddziału

 klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

 • zapewnia przygotowanie do studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków takich, jak: marketing i zarządzanie, handel, rachunkowość, bankowość, administracja (rządowa, terytorialna, sądowa, skarbowa, celna).
 • przygotowuje do pracy
  w urzędach administracji państwowej
  i samorządowej, sądowej i celnej, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach usługowych
  i handlowych, komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw, takich jak: sekretariat, dział ogólnoekonomiczny, administracyjno-organizacyjny, dział kadr, dział finansowy, dział marketingu,
 • absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą